Dactrust
Contacteaza-ne

Politica de Confidentialitate

Dactrust.ro, deținut de societatea HORECA EQUIPMENT SRL, persoană juridică română, str. Ion Câmpineanu, nr. 25, bloc 9, scara A, etaj 15, ap. 87, București, România, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/7829/2014, având cod fiscal 33338785 (“Dactrust”, “noi”, “nostru”), vă informăm, prin această politică, cu privire la angajamentul nostru de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679 din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (“Regulamentul general privind protecția datelor – GDPR”, “Regulamentul GDPR”). 

Această politică de confidențialitate descrie modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal dacă sunteți un client al nostru sau un vizitator al site-ului nostru web. În ceea ce privește achizitionarea produselor noastre de pe site-ul nostru web este necesar să introduceți datele solicitate pentru a vă putea livra produsele achiziționate. 

1) Tipuri de date cu caracter personal prelucrate

Pentru vizualizarea site-ului nostru web nu este necesar să ne divulgați date cu caracter personal. Însă, în cazul în care doriți să achiziționati produsele noastre sau doriți să întrați în legătura cu noi prin intermediul formularului de contact, este necesar să ne furnizați un set de date cu caracter personal.

Datele cu caracter personal pe care este posibil să le prelucrăm de la dumneavoastră pot fi:

 • numele și prenumele, 
 • adresa de e-mail, 
 • adresa locației pentru livrare, 
 • numărul de telefon, 
 • numele companiei, industria și poziția ocupată,
 • informații despre achizițiile dvs.,
 • alte date de contact similare, 

2) Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Scopul pentru care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal este pentru a determina un cadrul contractual corect, de a veghea ca executarea contractului să fie efectuată în mod corespunzător, de a exista un management al activității noastre, pentru îndeplinirea obligațiilor de arhivare, pentru paza și protecția persoanelor și a bunurilor, respectiv pentru respectarea politicilor și procedurilor interne și pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin. 

De asemenea, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing atunci când alegeți să vă abonați la newsletter-ul nostru.

3) Temeiurile în baza cărora prelucrăm datele cu caracter personal

Dactrust prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu următoarele temeiuri, astfel cum sunt indicate prin Regulamentul GDPR:

 • pentru executarea contractului la care ați devenit parte sau pentru a efectua demersurile necesare în scopul încheierii contractului,
 • conform consimțământului dumneavoastră, exprimat prin abonarea la newsletter-ul nostru, 
 • în baza unor prevederi legale aplicabile, 
 • dacă va fi cazul, pentru realizarea unui interes legitim, de exemplu: oferirea asistenței pentru clienți, comercializarea produselor, încasarea sumelor

4) Canalele noastre de social media

Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal și prin intermediul canalelor noastre de social media, în scopul promovării produselor și activității noastre, pentru a interacționa cu clienții existenți cât și cu posibili clienți. Prelucrarea se va efectua în conformitate cu scopurile menționate anterior.

5) Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către destinatari precum autoritățile publice din România, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, către consultanții noștri pentru administrarea relației noastre, către furnizori de servicii în scop de arhivare și procesare de genul: servicii IT, contabilitate, securitatea pazei, precum și angajaților noștri sau persoanelor care ne reprezintă în vederea executării serviciilor la care ne-am angajat.

6) Perioada de stocare

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru anumite perioade de timp, stabilite în mod rezonabil, în acord cu scopurile indicate anterior. Perioada de timp va fi determinată în funcție de prevederile legale aplicabile, de interesele noastre legitime și de nevoile dumneavoastră. În cazul în care datele cu caracter personal au fost oferite în baza consimțământului dumneavoastră, vom păstra datele până când veți decide să vă retrageți consimțământul sau solicitați ștergerea acestora, dacă nu există un alt impediment legal.

7) Drepturile persoanelor vizate

Conform prevederilor Regulamentului GDPR, pe parcursul relației noastre aveți posibilitatea să exercitați următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal
 • Dreptul la rectificare
 • Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”)
 • Dreptul la restricționarea prelucrării
 • Dreptul la portabilitatea datelor
 • Dreptul la opoziție

Există anumite situații excepționale în care Dactrust nu va putea da curs solicitării dumneavoastră, în cazul în care anumite prevederi legale sau un interes legitim este contradictoriu cu solicitarea dumneavoastră. Dacă va exista o astfel de situație, vă vom notifica cu privire la aspectele sesizate.

În cazul în care doriți să vă exercitați vreunul dintre drepturile prevăzute de lege, ne puteți contacta la informațiile de contact menționate mai jos.

Totodată, aveți dreptul de a adresa o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, puteți afla mai multe informații aici: https://www.dataprotection.ro/?page=contact 

8) Cookie

Pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor, vă rugăm să vizitați Politica noastră privind cookie-urile.

9) Modificări

Dactrust își rezervă dreptul de a modifica această Politică de confidențialitate în orice moment.  Vă rugăm să consultați periodic această Politică pentru a vizualiza forma actuală. 

10) Informații de contact

Nu ezitați să ne contactați în cazul în care aveți întrebări cu privire la această Politică de confidențialitate. 

Horeca Equipment SRL

office@dactrust.ro

021.361.37.20

Ultima actualizare: 04 septembrie 2023.